Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

ÅkerrikseEn ny åkerriksesesong er i gang! (27.05.2016)

Siden 1995 har NOF ført oversikt over hvor mange åkerrikser som observeres i Norge. Bestandsstørrelsen har økt noe fra bunnivået på midten av 1990-tallet, men er fremdeles på et svært lavt nivå. Prosjektet fortsetter i 2016, og dine observasjoner kan bidra til å sikre artens fremtid hos oss!

Les mer
FiskemåkeGrove overtramp mot takhekkende måker i Bergen (26.05.2016)

Det er klekketid hos fiskemåkene på Vestlandet i disse dager. Dessverre er det mange som har fått sesongen ødelagt. Mai måned ble en trist affære for mange måker i Bergen. Hele fire tilfeller av grov uforstand og brudd på lovverket blir nå anmeldt til politiet av NOF Hordaland.

Les mer
TraneEndringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog (19.05.2016)

Linjetakseringer utført på 18 myrlokaliteter i Østfold, Akershus og Hedmark i 2015 og sammenlignet med tilsvarende takseringer utført på de samme lokalitetene i 1976 og 1977, viste betydelige forskjeller i fuglefaunaen, både på myrene og i skogen.

Les mer
Gravand hannTilfellet Hotran: Forbrukermakt i kampen for våtmark (18.05.2016)

Oljefondet har fått etiske retningslinjer, forbruket av helse- og naturskadelig palmeolje er redusert med over to tredeler i Norge og kleshandlere har fått øynene opp for de kritikkverdige forholdene ved mange tekstilfabrikker i Asia. Miljø- og etikkhensyn har kommet for å bli. Kan stadig mer naturbevisste forbrukere i England leve med at avisene de leser ødelegger særdeles viktig våtmark i Norge?

Les mer
HvitkinngåsVerdensarv og oppdrett på Vega (10.05.2016)

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. Den tradisjonelt kloke forvaltning av naturressursene er et bærende element i områdets status. NOF mener økt oppdrettsaktivitet her ikke er forenlig med områdets betydning og status, og har gitt UNESCO-kommisjonens sekretariat beskjed om det.

Les mer
LappugleKjønnsbestemming av lappugle (09.05.2016)

Kjønnsbestemming av hekkende ugler er forholdsvis enkelt, da det bare er hunnen som har rugeflekk. Utenfor hekketiden kan imidlertid kjønnsbestemming under ringmerkingsfangst være en vanskelig. Finske forskere har kommet fram til en metode for kjønnsbestemming av lappugle fra mål.

Les mer
MåltrostLille måltrost, hvorfor er du så glad? (04.05.2016)

Miljødirektoratet foreslår jakt på svarttrost og måltrost. Vi er mange som har et nært forhold til småfuglene våre. «Gjøk og sisik, trost og stær, kommer nå tilbake.» De gir liv, rytme og lyd til sommeren i Norge. Vi gleder oss over deres nærvær, og ønsker de en god hekkesesong før de vender nebbet sørover. Farene de møter nedover i Europa er mange. Trenger vi virkelig flere jaktbare trostearter?

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

NOFs Rapportserie

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International