Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

GrønnsisikBli med på EuroBirdwatch første helga i oktober (23.09.2016)

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife Internationals årlige arrangement. Fokuset er på trekkende arter, men for å få registrert flest mulig arter så oppfordres det også til turer i skog og fjell. All rapportering skjer i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, hvor det er laget en egen visningsmodul for EBW.

Les mer
FiskemåkeMedhold til måkene i klagesak mot Sykehuset i Telemark! (11.09.2016)

Etter at NOF ble gjort kjent med at Grenland landbrukskontor hadde gitt tillatelse til punktering og fjerning av fiskemåke-egg på Sykehuset i Telemarks eiendom, klaget vi på vedtaket. Praksisen ved sykehuset opprørte mange. Fiskemåken er en rødlistet art, og alle arter er i utgangspunktet fredet i hekketida.

Les mer
HettemåkeTime kommune planlegger inngrep i Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren (07.09.2016)

NOF stiller seg svært kritisk til de planlagte inngrepene ved Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren i Rogaland. Både fysiske inngrep og turstier er foreslått. Hvordan kan slike planer overhodet fremmes til diskusjon i et særdeles viktig fredningsområde med et rikt fugleliv?

Les mer
LirypeArter i skuddlinjen – høringssvar om jakt levert (05.09.2016)

Høringen om jakt, fangst og sanking har preget medias dekning av fuglerelaterte nyheter helt siden i vår. Diskusjonen rundt jakt på trost, arter på rødlisten og sanking av måkeegg er blant de tingene som har skapt størst engasjement. Nå har NOF levert sitt høringssvar!

Les mer
SteinskvettLista Fuglefestival ble en suksess (04.09.2016)

Forrige helg ble Lista Fuglefestival 2016 arrangert, og det ble et flott arrangement for de frammøtte. Ny norgesmester i fuglekikking er Andreas Gullberg, og fredagens fuglequiz ble vunnet av Sigmund Tveiten og Espen Sundet Nilsen. På lørdagens fuglemaraton ble sjeldne arter som balearlire og dverglerke registrert!

Les mer
ÅkerrikseNok et dårlig år for åkerriksa (26.08.2016)

Etter en svak forekomst av åkerrikse i 2015 ser 2016 ut til å ha vært et enda dårligere år for arten i Norge. Kun 94 syngende hanner er hittil rapportert, som er det nest laveste antallet som er påvist siden 2007. Årsakene til den dårlige forekomsten er ukjente.

Les mer
TurteldueNy bok om fugleperlen Store Færder (25.08.2016)

Store Færder i Vestfold ligger strategisk til ytterst i Oslofjorden. Ved gunstige værforhold kan man oppleve ekstreme mengder med fugler på øya. I mer enn 50 år har ornitologer valfartet hit; historiene og de spennende funnene har blitt mange. Nå er det hele samlet mellom to permer, til glede for oss alle!

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

NOFs Rapportserie

Rapportsystemet for fugler

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Fuglevennen

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International