Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

VandrefalkNattaktive vandrefalker (29.11.2016)

Med en jaktteknikk preget av presisjonsflukt er falkene utpreget synsorienterte jegere som ofte opererer i godt dagslys. Det er derfor litt av en overraskelse at vandrefalk er funnet å kunne jakte i betydelig grad etter mørkets frambrudd.

Les mer
ÆrfuglerAlstahaug sier nei til skyting av ærfugl (23.11.2016)

Formannskapet i Alstahaug kommune sa i dag nei til at Norgeskjell AS skal få fellingstillatelse på fem ærfugl ved et blåskjellanlegg i Botnfjorden. NOF er fornøyd med utfallet av denne saken, og sto parat til å klage på en eventuell fellingstillatelse.

Les mer
GråhodesultanhøneNorske navn på sultanhønekomplekset (22.11.2016)

Sultanhøne har tradisjonelt vært inndelt i en rekke underarter med påfallende store og lett identifiserbare fargeforskjeller. Arten står oppført på «Norgeslista» etter to funn i henholdsvis på Jæren og i Østensjøvannet høsten 1923, og, det er derfor passende å informere om navneendringer i komplekset.

Les mer
Åkerrikse på VoksaNy handlingsplan for åkerrikse på trappene (17.11.2016)

Åkerriksa er en av våre aller sjeldneste hekkefugler, og er kategorisert som kritisk truet på rødlista. I 2008 fikk åkerriksa sin egen handlingsplan, hvor målsetningen var å bedre bestandssituasjonen. Etter åtte års målrettet forvaltning er det på tide at planen oppdateres. NOF har bidratt sterkt til at man skal få dette til.

Les mer
DverggåsNOF til kamp mot utsetting av dverggjess (16.11.2016)

En ny rapport fra NOFs fagavdeling gir en kritisk gjennomgang av alle prosjekter som har avlet dverggjess i fangenskap og sluppet dem ut i naturen. Effektene slike utsettinger har eller kan få for vår ville dverggåsbestand er vurdert. I tillegg gjennomgås aktuelle tema omkring utbredelse og bestandsforhold både for den gjeninnførte bestanden i Sverige og den ville, fennoskandiske dverggåsbestanden.

Les mer
OreempidOreempid – ny art for Norge (13.11.2016)

Den nord-amerikanske spurvefuglarten oreempid ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i slutten av september. Dette var første funn av arten i Norge og Skandinavia. Fra tidligere er arten kun påtruffet tre ganger i Europa; én gang på Island og to ganger i England.

Les mer
SvarthalespoveNy kunnskap om en av Norges sjeldneste fugler (09.11.2016)

NOF har sammen med Lofoten Birding i 2016 gjennomført omfattende undersøkelser av tidligere påviste hekkelokaliteter for svarthalespove i Nordland og i Finnmark. Opplysninger fra kjente hekkelokaliteter i Troms er også hentet inn. Resultatene er oppsiktsvekkende, og tyder på en langt mindre hekkebestand av arten i Nord-Norge enn det som tidligere har vært antatt.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International