Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i 1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre observasjoner av sjeldne fugler i Norge, og deretter publisere funnene i egne rapporter.

Observasjoner av arter eller underarter som er nye for Norge, nye hekkearter i Norge eller arter/underarter som i kraft av sin sjeldenhet innenfor landets grenser står oppført på en liste over arter som krever godkjenning, må rapporteres til komiteen ledsaget av en beskrivelse av funnet og foreliggende dokumentasjon som foto eller lydopptak. Medlemmene av komiteen gjennomgår så beskrivelsen, funnomstendigheter og innkommet dokumentasjon og vurderer om funnet er tilstrekkelig dokumentert for å støtte observatørens identifikasjon. Alle godkjente funn blir også vurdert med hensyn på sannsynligheten for at fuglen stammer fra fangenskap eller forvillede bestander og kategorisert med hensyn på dette (kategori A, C, D eller E). Komiteen har også ansvaret for å ajourføre listen over fuglearter observert i Norge.

Norgeslisten | Publikasjoner | Slik arbeider vi | Medlemmer | Rapportering | LRSK | Lenker


Nyheter fra NSKF

Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten (11.10.2013)

En oppdatert Norgesliste med godkjente funn tom. 2012 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2012. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Les mer
Sjeldne fugler i Norge 2009 og 2010 (12.09.2013)

Årsrapportene for forekomsten av sjeldne fugler i Norge i 2009 og 2010 er ferdigsskrevet. Vi publiserer nå en tekstversjon av rapporten, men en komplett rapport med bilder og figurer kommer i trykt utgave rundt nyttår.

Les mer
Endringer på Norgeslisten og NSKFs rapporteringsliste (02.01.2012)

Glente og polarsisik av underarten hornemanni er fra og med 1. januar 2011 tatt ut av listen over arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. Norgeslisten er oppdatert med nye arter, og inneholder også taksonomiske endringer som er anbefalt av AERC.

Les mer
Ny oppdatert liste over fugler påtruffet i Norge (11.08.2010)

Listen over fuglearter og -underarter som er påtruffet i Norge er nå oppdatert. Dette er gjort etter at AERC TAC har presentert nye taksonomiske anbefalinger. Samtidig er nye arter og underarter som er påtruffet i Norge siden siste oppdatering lagt til. Endringer av norske og vitenskapelige navn er også inkludert.

Les mer
Gulirisk - ny hekkeart for Norges fauna! (23.07.2010)

Den norske hekkefuglfaunaen har blitt beriket med ytterligere én art, da et par gulirisk ble funnet hekkende i Bærum denne uke. Funnet er godt dokumentert, og har vakt stor interesse i media. I skrivende stund er ungene ute av reiret, og mates av foreldrene.

Les mer

Flere nyheter om NSKF